Northern Warrior

IUU vessel flag: 
Angola
IUU vessel previous names: 
Millennium, Sip 3
IUU vessel callsign: 
PJSA
IUU vessel IMO no: 
8808903
IUU vessel photos: 
IUU vessel activities summary: 
Supporting IUU-listed vessels (03 Mar 2016)
IUU vessel listing RFMOs: 
CCAMLR (2016), SEAFO