Good Hope

IUU vessel flag: 
Nigeria
IUU vessel previous names: 
Toto, Sea Ranger V
IUU vessel callsign: 
5NMU
IUU vessel IMO no: 
7020126
IUU vessel photos: 
IUU vessel activities summary: 
Resupplying IUU vessels Area 51 (09 Feb 2007)
IUU vessel listing RFMOs: 
CCAMLR (2007) SEAFO, GFCM