Amorinn

IUU vessel flag: 
Unknown
IUU vessel previous names: 
Iceberg II, Noemi, Lome
IUU vessel callsign: 
5VAN9
IUU vessel IMO no: 
7036345
IUU vessel photos: 
IUU vessel activities summary: 
Sighted 58.5.1 (11 Oct 2003), Sighted 58.4.2 (23 Jan 2004)
IUU vessel listing RFMOs: 
CCAMLR (2003), SEAFO, GFCM